home    
     
  homeopathie geneesmiddelen zelfmedicatie  
 

Toen Hahnemann overtuigd was dat zijn idee klopte, heeft hij van veel geneesmiddelen, die in zijn tijd gebruikt werden, onderzocht welke ziektebeelden zij veroorzaakten. Hij noemde dat het geneesmiddelbeeld. Hetzelfde heeft hij gedaan met veel mineralen en zouten. Ook van stoffen afkomstig van planten en dieren heeft hij het geneesmiddelbeeld onderzocht. Daarna is hij gaan vergelijken met welke natuurlijke ziektebeelden de gevonden geneesmiddelbeelden overeenkwamen.

Hahnemann is de zieke mens gaan behandelen door precies dát geneesmiddel te geven dat bij proefneming een vergelijkbaar ziektebeeld had veroorzaakt. Hij heeft in de loop van zijn lange leven de dosis van het geneesmiddel en de wijze van toedienen steeds meer verfijnd en hij heeft zijn bevindingen opgeschreven in het ‘Organon der Geneeskunst’ en in het boek ‘Chronische Ziekten’.

...

 
 
2/3
 
     
copyright© 2010